Co je to nájemní smlouva?

Pokud se rozhodnete svěřit svůj dům nebo byt k pronájmu do našich rukou, naši specialisté ze Správce bytu za vás zajistí veškeré povinnosti související se správou a pronájmem nemovitosti, kam mimo jiné patří také nájemní smlouva a její vyhotovení se všemi náležitostmi. Více informací najdete v sekci Jak to funguje

Pod pojmem nájemní smlouva se v souvislosti s domy a byty rozumí dokument, na základě kterého může fyzická nebo právnická osoba užívat danou nemovitost, kterou vlastní její majitel. Veškeré podmínky ohledně pronájmu stanovuje pronajímatel dle aktuálně platné legislativy stanovené zákonem č. 89/2012 Sb. Dojde-li k porušení smluvených podmínek ať už ze strany majitele nebo nájemce, oba se mohou opřít o nájemní smlouvu a její náležitosti. Další informace se můžete dočíst v našem článku - Nájemní smlouva – co by měla obsahovat a na co si dávat pozor?

Co musí obsahovat nájemní smlouva

V první řadě musí nájemní smlouva obsahovat základní údaje zúčastněných stran, kam řadíme jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, číslo občanského průkazu a ideálně také kontakt na nájem i pronajímatele. Dále se jedná o údaje dané nemovitosti, jako je adresa bytu nebo domu, číslo podlaží, rozměry, počet místností a také stav nemovitosti a měřidel vody a energií. Tyto informace by měly být co nejpřesnější. Důležitým bodem je samozřejmě výše nájemného a způsob platby včetně data splatnosti. Zde může vlastník nebo pronajímatel započítat také zálohy na plyn, stočné, úklid společných prostor nebo například svoz komunálního odpadu.

Technická podpora, údržba či zákaznický servis
Správa nemovitostí zahrnuje veškerou komunikaci s nájemníky.

V nájemní smlouvě musí být také uvedena doba, po kterou má být smlouva v platnosti. Nejčastěji se jedná o jeden rok. Pokud není toto datum uvedeno, jedná se automaticky o nájem na dobu neurčitou. Další částí smlouvy jsou práva a povinnosti obou stran. U pronajímatele se může jednat například o předání nemovitosti v perfektním stavu bez vad včetně udržování bytu ve způsobilém stavu nebo seznam služeb, které bude majitel zajišťovat (dodávky energií, úklid společných prostor apod.)

Z pozice nájemce se může jednat o zákaz přestavby a úpravy nemovitostí bez souhlasu, podnájem další osobě nebo oprávnění vstupu majitele do bytu ve vymezených případech.

Stačí pouze jediná schůzka

Pojďte s námi vydělávat na pronájmu své vlastní nemovitosti bez starostí.

Jak prodloužit nájemní smlouvu?

Pokud je smlouva uzavřena , její prodlužování probíhá automaticky. Je-li nájemní smlouva sjednána na dobu určitou (např. 1 rok), její prodloužení probíhá přes tzv. dodatek ke smlouvě. Pokud majitel nebo pronajímatel nemá o prodloužení smlouvy zájem, musí tak učinit formou písemné výzvy nájemci do 3 měsíců od konce smlouvy.

Pokud pronajímatel nevyzve nájemníka k opuštění bytu nebo domu, přičemž nájemník i nadále využívá dané prostory alespoň po dobu tří měsíců po vypršení nájemní smlouvy, nájem se automaticky prodlužuje na původně sjednanou lhůtu (nejvýše však na 2 roky).

Od rodinných domů přes bytové jednotky až po komerční, kancelářské a obchodní prostory.
S obvoláváním různých řemeslníků, instalatérů a opravářů si však již nemusíte dělat starost.

Změna výše nájemného

Výše nájemného se může zvýšit po dohodě s nájemcem a majitelem nebo pronajímatelem. Tato dohoda může být součástí nájemní smlouvy nebo skrze ujednání známé jako inflační doložka. V takovém případě se nájemné zvyšuje automaticky dle vývoje inflace, konkrétně na základě dat, která zveřejňuje Český statistický úřad . Nájemné lze formou dohody zvýšit za podmínek, že obě strany s návrhem souhlasí a zároveň obsahuje-li dohoda přesnou částku nájemného nebo způsob, kterým lze tuto výši jednoznačně určit. Výši nájmu je možné zvýšit pouze jednou za rok. Toto navýšení se nevztahuje služby, jako je úklid, svoz odpadu, využití výtahu apod.

Pokud nájemce na dohodu nepřistoupí, má pronajímatel právo obrátit se na soud. Žalobu musí následně podat nejpozději do 3 měsíců a zároveň doložit, že nájemci podal návrh na zvýšení do 20 % limitu pro zvýšení.

Jsme denně k službám...

Ozvěte se nám a začněte vydělávat pronájmem své nemovitosti bez starostí

Ukončení nájemní smlouvy

Ukončení nájmu lze provést jednostrannou výpovědí, která musí mít písemnou formu. Občanský zákoník pro tuto příležitost stanovuje jasná a konkrétní pravidla. V případě nájemní smlouvy na dobu neurčitou může dát nájemce kdykoliv výpověď v rámci tří měsíční lhůty, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

Pokud je nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, může pronajímatel smlouvu vypovědět z důvodů které stanovuje zákon. Jedná se například o hrubé porušení nájemní smlouvy, odsouzení nájemce za úmyslný trestný čin vůči pronajímateli nebo osobě bydlící v dané nemovitosti, nutnost vyklidit byt nebo dům z důvodu veřejného zájmu nebo jiného závažného důvodu.

Mezi důvody hrubého porušení smlouvy spadá například:

Nová nájemnice ležící na posteli

Snadný pronájem nemovitosti

Další pravidla a zákonem stanovené povinnosti týkající se nájemní smlouvy se můžete dočíst v Občanském zákoníku pod zákonem č. 440/2005 Sb. Pokud vlastníte dům nebo byt k pronájmu a chcete veškeré povinnosti přenechat profesionálům, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Našim spokojeným klientům spravujeme nemovitosti v rámci služeb Správa nemovitosti Praha, Správa nemovitosti Brno a Správa nemovitosti Olomouc. Další informace se také můžete dozvědět v naší sekci Často kladené otázky a odpovědi

Doporučte nás

Znáte někoho, komu by se SpravceBytu.cz mohl hodit? Doporučte nás a získejte 5.000 Kč za každou uzavřenou nájemní smlouvu.

Správce bytu - TV