Předávací protokol – k čemu slouží a kdy jej podepsat?

Publikováno :
3. 8. 2023
Publikováno :
Správce Bytu
Sdílet :

Předávání nemovitosti, ať už v rámci prodeje či pronájmu, je významným okamžikem pro všechny zúčastněné strany. Během předávání totiž dochází nejen k prodeji či pronájmu samotné nemovitosti, ale často také vybavení, které se v ní nachází. Sepsáním a podepsáním předávacího protokolu jsou tak obě strany právně kryty v případě jakýchkoliv neshod, které právě s tímto vybavením souvisí. Ve své podstatě je předávací protokol obdobně důležitý, jako nájemní smlouva.

Pokud chcete vědět, co vše by měl protokol o předání obsahovat a jak jej vyplnit, na následujících řádcích vám to rádi vysvětlíme.

Co to je předávací protokol?

Předávací protokol je dokument, který slouží k formálnímu zaznamenání stavu nemovitosti při předávání mezi dvěma stranami. Ve své podstatě se jedná o důkaz o jejím stavu, ve kterém se v době předání nachází a o vybavení a jeho nedostatcích či poškození, které se na něm objevují. Je důležité, aby byl protokol pečlivě vyplněn a předán všem zúčastněným stranám pro případné budoucí spory nebo nesrovnalosti. Do předávacího protokolu by měly být zahrnuty následující informace:

1. Identifikace stran:

Protokol by měl obsahovat údaje o prodávajícím, kupujícím, pronajímateli, nájemci nebo jakýchkoli dalších zúčastněných stranách.

2. Datum a místo předání:

Je důležité uvést přesné datum a místo, kde k předání nemovitosti došlo a na jaké adrese se nemovitost nachází.

3. Popis nemovitostí:

Protokol by měl obsahovat podrobný popis nemovitosti, včetně adresy, typu nemovitosti, velikosti a dalších relevantních informací.

4. Stav nemovitostí:

Předávací protokol by měl obsahovat podrobný popis stavu nemovitosti včetně interiéru a exteriéru. Měly by být zaznamenány veškeré nedostatky, poškození, nefunkční zařízení nebo jiné problémy.

5. Inventář:

Pokud je součástí předání nemovitosti také inventář (např. zařízení, spotřebiče), měl by být proveden a zaznamenán přesný seznam s uvedením stavu jednotlivých položek. Součástí tohoto seznamu by měly být také stavy měřidel, vlhkost v bytě či počet klíčů.

6. Podpisy stran:

Všechny strany, které se účastní předání nemovitosti, by měly podepsat předávací protokol jako potvrzení o přijetí obsahu a stavu nemovitosti.

Kdy podepsat předávací protokol?

Předávací protokol nemovitosti hraje klíčovou roli při zajištění transparentnosti a ochrany zájmů všech zúčastněných stran. Zaznamenává stav nemovitosti při předávání, což je důležité zejména při řešení případných sporů nebo nesrovnalostí v budoucnu. Doporučujeme jej proto podepsat za všech okolností. Jeho tvorba není natolik náročná a může se stát, že pak oběma stranám ušetří značné množství nepříjemností. Podepsat byste jej však měli až poté, co jsou splněny všechny podmínky a smluvní ujednání mezi oběma stranami. V praxi to znamená, že kupující zaplatil za nemovitost celou částku a prodávající předal klíče a vlastnické právo k nemovitosti. V případě nájmu pak stačí pouze převzít klíče a tím začít nemovitost využívat.

Druhou podmínkou je nemovitost důkladně zkontrolovat a veškeré nedostatky či jiné problémy pečlivě do protokolu zaznamenat. Se všemi těmito aspekty vám pomůže správa nemovitostí, díky které se nemusíte o nic starat a veškeré starosti máte možnost nechat na nás. Služby spojené s přípravou předávacích protokolů, správou bytů či domů nebo s převodem trvalého bydliště realizujeme v Praze, Brně a Olomouci, ale po domluvě jsme schopni vám pomoci i v jiných městech napříč ČR.

Jak vyplnit protokol o předání?

Ze zákona není stanoveno, jaké přesné náležitosti musí předávací protokol mít. Ve své podstatě není ani povinný. Pokud však nad jeho vyplněním přemýšlíte a chcete si značně zjednodušit práci, není nic snadnějšího než si jednoduše stáhnout vzor předávacího protokolu, vytisknout jej a vyplnit podle příslušných kolonek. Pokud však i přesto stále tápete, můžete se jednoduše obrátit na SpravceBytu.cz a společně zajistit, že bude protokol o předání bezchybně vyplněn a pronájem bytu či domu úspěšně završen.