Pronájem bytu – 3 hlavní návrhy vlády na změny pro rok 2024

Publikováno :
27. 10. 2023
Publikováno :
Správce Bytu
Sdílet :

Rok 2024 přináší pro nájemníky i majitele bytů v České republice důležité změny, které chystá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Návrhy vlády se dotknou především minimální délky nájemní smlouvy, zvýšení nájemného a zrychlení procesu vyklízení nemovitosti. Cílem je také revize občanského zákoníku a občanského soudního řádu pro motivaci občanů k pronájmu bytů.

Nájemní smlouva alespoň na 3 roky

Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše je významným dlouhodobým problémem takzvané řetězení krátkodobých nájemních smluv na dobu určitou. Jejich průzkum ukázal, že 20 % dotázaných má smlouvy kratší než jeden rok a každý čtvrtý má nájemní smlouvu uzavřenou na 1-2 roky. To zahrnuje zhruba 800 tisíc až jeden milion občanů, kteří nemají zajištěný nájem ani na dvouleté období. Tuto situaci by měla změnit plánovaná úprava občanského zákoníku, která by omezila opakované uzavírání smluv na dobu kratší než jeden rok. Jejich návrh umožňuje nájemníkovi a pronajímateli uzavřít novou smlouvu na dobu určitou kratší než tři roky nejvýše dvakrát za sebou. 

Podle plánu Ministerstva pro místní rozvoj, by třetí a následující nájemní smlouva měla mít minimální délku tři roky nebo být na dobu neurčitou. I kdyby pronajímatel a nájemník uzavřeli třetí smlouvu na kratší dobu, než nová omezení předepisují, taková smlouva by se i přesto považovala za smlouvu na tři roky. Pokud by od ukončení posledního závazku z nájemní smlouvy mezi stranami uplynul alespoň jeden rok, předchozí nájemní smlouvy by se nepočítaly. Jednat se bude taktéž o dalších alternativách včetně možnosti výpovědi nájemní smlouvy na dobu neurčitou bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 18 měsíců.

Výše nájemného po modernizaci bytu

Ministerstvo se bude zabývat také zastaralostí větší části bytového fondu. Odhaduje se, že 40 % domácností žije v energeticky náročných budovách. Vláda tedy plánuje majitele bytů podnítit k renovaci s možností částečného promítnutí těchto nákladů do celkové výše nájemného, což by mělo z dlouhodobého hlediska ušetřit nájemníkům náklady na energie

Nový návrh by umožnil majitelům požádat soud o jednostranné zvýšení nájemného o 3,5 % z těchto nákladů. Výše nákladů by musela být doložena, a běžná údržba by do ní nebyla zahrnuta. Zákon by měl nově umožňovat obranu proti nepřiměřenému zvýšení nájemného u soudu. Majitel by tak musel vysvětlit, proč je zvýšení nájemného nutné. Nájemník by navíc měl možnost vypovědět smlouvu v důsledku jednostranného zvýšení nájmu, přičemž výše nájemného by po dobu výpovědní lhůty nesměla vzrůst.

Rychlejší proces vyklízení nemovitosti

Ministerstvo spravedlnosti přišlo s iniciativou pro rychlejší vyklízení nemovitosti, které může v současné době trvat i déle než rok. Je-li podána žaloba na přezkum výpovědi, tato doba se výrazně prodlouží. Resort proto chystá tzv. Rozkaz k vyklizení domu nebo bytu, jehož účelem je zrychlení ochrany vlastnického práva žalobce, pokud žalovaná osoba bez právního důvodu užívá předmět nájmu nemovitosti.

Soud má tak právo rozhodnout o doručení rozkazu vyklizení spolu s uhrazením nákladů řízení do 15 dnů od převzetí rozhodnutí, případně podat odvolání. Tyto změny jsou prozatím ve fázi návrhu a mohou tak ještě nabýt několika změn.

Jste-li vlastníkem nemovitosti k pronájmu a nevíte si rady s hledáním nájemníků a souvisejících povinností, neváhejte se obrátit na Správce bytu. Jsme připraveni ušetřit vám čas a převzít veškeré povinnosti s pronájmem bytu či domu od úvodní prohlídky až po pravidelné vyplácení nájmu. Podrobnější informace najdete v naší sekci Jak to funguje. V případě zájmu nás kdykoliv kontaktujte.