Zpět na Může Vás zajímat

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody

194/2007 Sb.

Vyhláška

ze dne 17. července 2007,

kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné
ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé
vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov
přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č.
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb.,
(dále jen „zákon“) k provedení § 6a odst. 9, 10 a 11 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství^1)
a stanoví

a) pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody,

b) měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé
vody,

c) požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov měřicí a
indikační technikou a zařízeními regulujícími dodávku tepelné energie
konečným spotřebitelům.

Pravidla pro vytápění