Zpět na Může Vás zajímat

Pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii

372/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 12. října 2001,

kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii
na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné
spotřebitele

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 98 odst. 9 zákona č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
k provedení § 78 odst. 5 tohoto zákona: