Zpět na Může Vás zajímat

91/2010 Sb. – O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Příloha 1

Lhůty  kontrol  a  čištění  spalinové  cesty,  vybírání  pevných
znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období
jednoho roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Výkon     Činnost               Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
připojeného                       Pevné        Kapalné    Plynné
spotřebiče                    Celoroční  Sezónní
paliv                       provoz   provoz
----------------------------------------------------------------------------------------------------
do 50 kW   Čištění spalinové cesty       3x     2x       3x       1x
včetně
       Kontrola spalinové cesty         1x          1x       1x

       Výběr pevných (tuhých)          1x          1x       1x
       znečišťujících částí
       a kondenzátu

nad 50 kW   Kontrola a čištění            2x          1x       1x
       spalinové cesty

       Výběr pevných (tuhých)          2x          1x       1x
       znečišťujících
       částí a kondenzátu

       Čištění spotřebiče paliv         2x          nejméně podle návodu
                                          výrobce
----------------------------------------------------------------------------------------------------