Ekonomické Ekonomické
 • Předpis fondu oprav, záloh na služby spojené s bydlením.
 • Kontrola úhrad předepsaných plateb.
 • Změny v předpise záloh na služby spojené s bydlením  apod.
 • Upomínání pohledávky u dlužníka v případě včasného nezaplacení.
 • Vyúčtování služeb spojených s bydlením.
 • Návrh a kalkulace fondu oprav dle předpokládaných budoucích oprav.
 • Předkládání rozvahy o předpokládaných příjmech pro následující rok.
 • Předkládání rozvahy o výši a účelu využití fondu oprav na provoz a údržbu pro následující rok.
 • Možnost výběru úhrad prostřednictvím systému SIPO.
 • Zajištění výplaty přeplatku pomocí složenek ČP.
 • Vedení účetnictví .
 • Hospodaření s účtem domu na základě smluvních podmínek.
 • Vedení mzdové agendy - výplata mzdy (úklid, "domovnické práce a p.) a odměn, odvod zálohy daně z příjmů finančnímu úřadu, vypracování potřebných dokladů pro finanční úřad.
 • Součinnost při zajišťování a splácení úvěru při opravě domu.
  Provozně technické
 • Vedení evidence vlastníků.
 • Zpracování pasportů a jejich aktualizace.
 • Sledování termínů a provádění revizí technických zařízení v domě.
 • Smluvní zajištění dodávek služeb spojených s bydlením (voda, elektřina, teplo atd.)
 • Smluvní zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti.
 • Podávání návrhů na nezbytné opravy, úpravy či rekonstrukce vč. odborného odhadu nákladů.
 • Zajištění neplánovaných oprav ( havarie)
 • Základní právní poradna.
 • Další služby dle Vašich požadavků a našich možností na základě smlouvy.
    Máte-li zájem o služby které nejsou v seznamu poskytovaných služeb, kontaktujte nás na emailu či telefonu. Otevřít kontaky »